'WINTERSWIJKS LANDSCHAP' HOME PORTFOLIO WERKWIJZE VERKOOP CURSUSSEN CONTACT
  
 


'Veranderend Winterswijks Landschap'

Dit nieuwe boek is te koop voor €18,95, exclusief €5,00 eventuele verzendkosten.
Mail naar info@hendriksfotografie.nl 
of bel 06 - 16 52 571.

 

Boek ‚Veranderend Winterswijks Landschap’

Panoramafoto’s van het Winterswijkse landschap in combinatie met poëtisch beschouwende teksten.

De fotografie
In handzaam liggend A4-formaat laten de panoramafoto’s zien hoe gevarieerd het Winterswijkse landschap nog altijd is. De afwisseling in de natuur met veen, heide, bossen en meanderende beken. Maar ook het mysterieuze overstromingsgebied van de Slinge in Bekendelle. Daarnaast de variatie in het landbouwareaal. Van het kleinschalige, daterend uit de tijd van scholtenboeren en hun pachters tot het grootschalige hedendaagse agrarische ‘weggedrukte landschap’, zoals Frans dat aanduidt. De diversiteit aan zandpaden, van karre- en kerkpad tot wandel- en fietspaden. Al die landschapselementen zijn te zien als panoramafoto over twee bladzijden, dus over de volle breedte van het openliggende boek. Veel foto’s zijn gemaakt bij zonsopgang, het moment van de dag dat de aarde / het leven opnieuw begint, elke dag weer. Voor foto’s: KLIK HIER >>

De teksten
De even humoristische als diepzinnig beschouwingen en informatie geven de foto’s een nieuwe, Winterswijk overstijgende inhoud en betekenis. Hoewel alle foto’s rond Winterswijk gemaakt zijn, is de bijbehorende tekst veel universeler. Die gaat over de wandelaar, de boer, het landschap. Frans laat de lezer nadenken en invoelen waar het bij het beschouwen van het landschap ten diepste over kan gaan. Samen hebben Hans en Frans het wel een ‘cursus landschappelijk bewustzijn’ genoemd. Hier enkele voorbeelden:

DE PLEK:

Zelfs eenden wagen het niet om op een plek te komen waar de zon nauwelijks doorheen komt. Ook de varens hebben het geprobeerd maar zijn verdwenen. Er loopt een pad naartoe maar het is onbegaanbaar, te drassig en er zitten kuilen in waarin de wandelaar kan wegzakken. Het is een plek van nergens.
Er zijn soms schimmen in de ijle gedaante van slanke vrouwen. De boer weet het maar hij zwijgt. Ook de vrouw weet het en ook zij zwijgt. Het is niet passend om daarover te spreken, de plek heeft ook geen naam.

Het landschap kent de plek en weet dat die het rudiment is van zijn bestaan. Bomen zullen sterven en in het water vallen. Mos zal er op groeien en later zelfs bosanemonen. Het zal vervenen en op het veen zal heide groeien en een enkele kromme den. Turfstekers zullen komen en de heide afbranden en de plek zal zich vormen tot een weiland waarop koeien grazen van de boer.

Het landschap weet dat, het kent geen tijd, alleen de kalme wisseling van de seizoenen, het is de rust zelve. Soms jeukt de plek een beetje maar het landschap kan dat wel hebben.

Sommigen, die lang doorgeleerd hebben, noemen de plek wel een retentiebekken. Als de boer het hoort, schudt hij zijn hoofd. Je moet geen woorden plakken op dingen die je niet begrijpt.

HET KORENBURGERVEEN:

Het Korenburgerveen is een ruig veen. Er staan bordjes rondom het veen die duidelijk maken dat het gevaarlijk is. Ga alleen met een ingewijde het veen in, zo luidt de waarschuwing. Anders betreedt je het op eigen risico.

De wandelaar juicht in stilte. Wat is er beter dan wandelen op eigen risico? Het onbekende wacht, het ongeziene laat zich tonen, weliswaar met laarzen want ook de wandelaar houdt niet van natte voeten, maar toch.

Er is geen verzekering voor het veen, alle risico’s zijn voor hem.


Het geheel is meer dan de som der delen
Omdat Frans en Hans hun werk zo vanuit hun eigen gevoelswereld weten te benaderen is een ‘belevenisboek’ ontstaan. De teksten en de foto’s laten zich keer op keer lezen en bekijken. Dat verveelt niet, zoals het bij goede kunst hoort te gaan.

Over de makers van het boek
Frans (1944) is geboren in Winterswijk en sinds een aantal jaren weer woonachtig in zijn geboorteplaats. Hij is auteur van 3 eerdere boeken waaronder ‘De macht van het zwaard’, een boek over koning Arthur die door Merlijn naar het jaar 2000 ‘getransponeerd’ wordt. Koning Arthur incarneert in het lichaam van een secretaris-generaal van het ministerie van volksgezondheid in Londen. Een spannend boek met de filosofische laag die Frans eigen is.

Ook fotograaf Hans Hendriks (1951) woont, na 50 jaar, weer in zijn geboorteplaats Winterswijk. Hij kwam in 2011 terug tijdens het maken van zijn vorige fotoboek ‘Het binnenste & buitenste van typisch Winterswijkse boerderijen’. Dit boerderijenboek is nagenoeg uitverkocht. Eerder heeft hij samen met Yke Ruessink in 2008 ‘Verdwijnende kippenhokken in de Achterhoek’ gemaakt, een fotoboek dat de cultuur-historische waarde van Achterhoekse kippenhokken laat zien.


Praktische info
ISBN 978-90-810316-3-9
In oktober 2014 uitgegeven door hendriks FOTOgrafie, Winterswijk.
Direct verkrijgbaar voor €18,95 bij de Winterswijkse boekhandels, de VVV,
en gastgalerij Ankomm’n in Winterswijk-Corle.
Te bestellen via alle boekhandels in Nederland met behulp van het ISBN-nummer.
Of rechtstreeks bij de uitgever, het boek kan dan ook opgestuurd worden voor €23,95, inclusief kosten toezending!
e-mail: info@hendriksfotografie.nl
tel. 0543 - 520 337 / 06 - 16 592 571
Mentinkweg 5
7102 GA Winterswijk
www.hendriksfotografie.nl

 

 Hendriks Fotografie | Deventer | Winterswijk | 0616592571 | info@hendriksfotografie.nl

Meer |